Executive Search og Rekruttering

Vi skaffer din virksomhet de beste kandidatene!

 

Hvorfor velge World Search Group Scandinavia?

Vi er spesialister innen rekruttering med DNV-GL-sertifiserte rekrutterere. Dette gir deg som kunde trygghet i prosessen gjennom godt kandidattilfang med høyt kvalifiserte og motiverte kandidater, grundige og objektive vurderinger og en forsvarlig prosess som ivaretar både oppdragsgiver og kandidater.

Vi gir en fast pris på oppdraget slik at prosessen blir tydelig og forutsigbar for begge parter. For høyere stillinger er alltid bakgrunns-sjekk og omdømmesjekk inkludert.

Vi er bevisst på å bygge et godt omdømme for våre kunder. Gjennom en profesjonell prosess finner vi den beste kandidaten, samtidig som vi sikrer at de kandidatene som ikke når opp sitter igjen med opplevelsen av en ryddig prosess og et positivt inntrykk av din bedrift.

Rekrutteringsprosessen

Vår rekrutteringsprosess er basert på anerkjent forskning og beste kost/nytte.

1. Analyse/krav

I samarbeid med kunden gjennomgår vi stillingen – rammebetingelser, ansvar, arbeidsoppgaver, ønsket personlighetsprofil og erfaring/bakgrunn. Dette setter vi inn i en kravspesfikasjon som vil være vårt styringsdokument i den videre prosessen.

Analyse/krav

2.Milepælsplan og mediestrategi

Ved oppstart av et oppdrag utarbeides en konkret milepælsplan for å sikre en omforent og god fremdrift på oppdraget. Denne inneholder opplysninger om start- og slutt-tidspunkt, rapporteringstidspunkter og –form, valg av mediestrategi, søknadsfrister, tidspunkter for intervjuer og sluttvurderinger, samt fordeling av oppdragsgivers og konsulentens ansvar.

Milepælsplan og mediestrategi

3.Kandidatinnhenting

Jo flere søkere vi har å velge blant, jo større er sjansen for at det er en virkelig god kandidat blant søkerne. Vår jobb er å sikre et godt utvalg av kandidater og identifisere den kandidaten som er best i forhold til de kravene vi har spesifisert. Ofte supplerer vi utvalget med spennende “search-kandidater” – spesielt håndplukket ut fra kravspesifikasjonen.

Kandidatsøk

4. Utvelgelse og sluttprosess

Fra en “grovsortering” i startfasen, sitter vi gjerne igjen med 2-5 kandidater i sluttfasen. I prosessen benytter vi bl.a. strukturerte intevjuer og referanseintervjuer, ulike personlighets- og evnetester samt praktiske arbeidsprøver.

Utvelgelse og sluttprosess

5. Garanti og oppfølging

Vi gir 6 måneders garanti på våre rekrutteringsoppdrag. Dette omfatter kostnadsfri ny prosess hvis valgt kandidat slutter før 6 måneder og dette kan relateres til feil/mangler ved vår prosess. Vi følger opp kandidater og kunder jevnlig i denne perioden.

Garanti og oppfølging

Trenger du vår hjelp?

Vår omfattende ledelseserfaring og nettverk fra en rekke bedrifter og næringer gjør oss i stand til å bistå bedrifter,
ledere og eiere med lønnsom forretningsutvikling og endringsprosesser.
Kunder vil dra nytte av våre verdier – nysgjerrig, sjenerøs og kompetent. Som din foretrukne HR-partner er vi klar til å hjelpe deg!​

​Finn oss i hele Skandinavia

Sammen med Worls Search Group Scandinavia, har vi historie i Norge og resten av Norden tilbake til 1982.

​​Du finner oss i

  • ​ Oslo
  • Trondheim
  • Göteborg
  • Malmö
  • København