GDPR

Vi bryr oss om ditt privatliv og for å beskytte den personlige informasjonen vi behandler om deg. All behandling av personopplysninger skjer i samsvar med gjeldende lovgivning om personopplysninger. Følgende beskriver hvordan vi samler, behandler og deler dine personlige opplysninger.

Informasjon om behandling av personlige data

I 2018 fikk vi en ny personopplysningslov. Loven består av nasjonale regler og EUs personvernforordning (GDPR – General Data Protection Regulation). Forordningen er et sett regler som gjelder for alle EU/EØS-land. Formålet med den nye lovgivningen er å styrke beskyttelsen av enkeltpersoners personopplysninger.​

I World Search Group Scandinavia AS sikrer vi at all behandling av personopplysninger skjer i samsvar med GDPR og annen personopplysningslovgivning. Følgende beskriver hvordan vi samler, behandler og deler dine personlige opplysninger.

Hvorfor og når bruker vi dine personopplysninger?

Vår virksomhet inkluderer å samle inn, registrere, behandle og lagre informasjon om deg, din utdanning og din faglige karriere som en del av våre rekrutteringsprosesser.​

Vi bruker bare dine personlige opplysninger der:

 • Du søker aktivt etter en tjeneste
 • Du har gitt ditt samtykke til at vi lagrer dine personlige opplysninger ved å sende oss din CV

Vi samler inn informasjonen direkte fra deg i forbindelse med våre oppdrag for følgende formål:

 • utdanning og faglige bakgrunn for å vurdere om du er kvalifisert
 • du er kunde eller kontaktperson i noen av våre oppdrag

Hvilken personlig informasjon gjelder dette?

Vi behandler personlig informasjon du har gitt oss i et søknad eller er tilgjengelig for å se om du er riktig kandidat i en rekrutteringsprosessen.
Dette gjelder:

 • grunnleggende personopplysninger, f.eks Ditt navn, fødselsdato (men ikke personnummer), adresse, kontaktinformasjon, ekteskapelig status, bosted og fødested
 • finansiell informasjon, f.eks. inntekt
 • informasjon om utdanning, yrke, kunnskap og erfaring, f.eks. CV og ansettelsesbevis

Hvem deler vi din personlig informasjon med?

​I tillegg til personopplysningene du oppgir til oss, kan data også hentes fra andre kilder.

Eksempler på kilder:

 • Offentlige myndigheter
 • Andre myndigheter
 • Kreditt- og informasjonsselskaper

Hvor lang tid oppbevarer vi dine personlige data?

Vi lagrer dine personlige data så lenge det er nødvendig for hvert enkelt formål, en hensikt kan være et spesielt rekrutteringsprosjekt, men det kan også være at du har sendt inn informasjonen til oss for å bli med i vårt register for å bli matchet mot kommende rekrutteringsoppdrag.​

Hvilke rettigheter har du når det gjelder dine personlige data?

Du kan få informasjon om personopplysningene vi har registrert og bruker, hvor de kommer fra og hva vi bruker dem til. Du kan få informasjon om hvor lenge vi lagrer informasjonen din og hvem er mottakere av dine personlige opplysninger.

Korrigering eller sletting

Hvis informasjonen er feil, ufullstendig eller irrelevant, har du rett til å få informasjonen rettet eller slettet med begrensningene som er pålagt ved gjeldende lovgivning og retten til å behandle data.

Tilbaketrekking av samtykke

Du kan når som helst trekke tilbake samtykket ditt. Vær oppmerksom på at hvis du tilbakekaller ditt samtykke, kan vi ikke tilby deg bestemte tjenester eller produkter. Vær også oppmerksom på at til tross for tilbakekallingen har vi rett til å bruke dine personlige data til bruk, som er basert på ditt samtykke, for eksempel for å oppfylle en avtale vi har inngått med deg, eller hvis vi skal gjøre det ved lov.

Dataportabilitet

Hvis vi bruker data på grunnlag av ditt samtykke, eller som følge av en avtale med deg, og databehandlingen er automatisert, har du rett til å skaffe en kopi av informasjonen du har gitt oss i et elektronisk maskinlesbart format.

Kontaktinformasjoner og klager

Du er alltid velkommen til å kontakte oss hvis du har spørsmål om din rett til beskyttelse av dine personlige opplysninger og om hvordan vi registrerer og bruker dine personlige data. Du kommer til oss ved å kontakte oss via e-post, post@wsgs.no. Du kan også sende inn en klage til Datatilsynet Postboks 458 Sentrum 0105 Oslo eller via e-post til postkasse@datatilsynet.no

Trenger du vår hjelp?

Vår omfattende ledelseserfaring og nettverk fra en rekke bedrifter og næringer gjør oss i stand til å bistå bedrifter,
ledere og eiere med lønnsom forretningsutvikling og endringsprosesser.
Kunder vil dra nytte av våre verdier – nysgjerrig, sjenerøs og kompetent. Som din foretrukne HR-partner er vi klar til å hjelpe deg!​

​Finn oss i hele Skandinavia

Sammen med Worls Search Group Scandinavia, har vi historie i Norge og resten av Norden tilbake til 1982.

​​Du finner oss i

 • ​ Oslo
 • Trondheim
 • Göteborg
 • Malmö
 • København